Skibsforsikringen Frederikshavn

Skibsforsikringen Frederikshavn blev stiftet i 1868, og er den ældste forening i Danmark der forsikrer fiskefartøjer. Foreningen har til formål, ved gensidig forsikring af medlemmernes fiskefartøjer, at sikre mod økonomisk tab efter en forsikringsbegivenhed.

Skibsforsikringen Frederikshavn startede som en lokal forening, men er i dag landsdækkende.

Skibsforsikringen Frederikshavn er en "non profit" forening. Medlemmerne er ejerne af de forsikrede fiskefartøjer og det er foreningens opgave, at forsikre medlemmernes fiskefartøjer til nettopris.

Skibsforsikringen Frederikshavn tilbyder som standart en forsikring der udover traditionel dækning for kasko og ansvar, ogs?inkluderer supplerende ansvar, forsikring af besætningens ejendele, fangst ombord, tidstab og panthaver interesse.

Skibsforsikringen Frederikshavn kan som tillæg til standart forsikringen tilbyde kaskointeresse forsikring, forsikring af redskaber, samt en besætningsforsikring, der dækker lovpligtig ulykke, sundhedsforsikring , gruppeulykke og produktansvar.

Skibsforsikringen Frederikshavn tilbyder altid personlig rådgivning, med mulighed for, at forsikringen tilpasses individuelt til medlemmernes behov og ønsker.

Skibsforsikringen Frederikshavn har egen teknisk stab, der sikrer en hurtig og faglig havaribehandling. Erstatningsberegningen er enkel og gennemskuelig, ingen beløbsloft p?enkelkomponenter og ingen aldersafkortning.

Finanstilsynets redegørelse